Họ và tên: Vũ Thị Thuý
Số báo danh: 256
Năm sinh: 1996-09-19
Cân nặng: 49kg
Chiều cao: 163cm
Số đo ba vòng: 88-67-94
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 10 28/07/2022 15:39
2 MOMO 1 28/07/2022 15:33
3 MOMO 2 28/07/2022 15:27
4 MOMO 100 28/07/2022 15:20
5 MOMO 1 28/07/2022 05:50
6 MOMO 1 27/07/2022 20:20
7 MOMO 5 27/07/2022 11:15
8 MOMO 1 27/07/2022 09:17
9 MOMO 50 27/07/2022 08:51
10 MOMO 4 27/07/2022 08:37