Họ và tên: Nguyễn Thị Thuận
Số báo danh: 244
Năm sinh: 1984-10-07
Cân nặng: 55kg
Chiều cao: 167cm
Số đo ba vòng: 97-68-98
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 VNPAY 10 28/07/2022 16:33
2 MOMO 2 28/07/2022 12:41
3 MOMO 9 28/07/2022 06:50
4 MOMO 1 28/07/2022 06:48
5 VNPAY 20 27/07/2022 21:03
6 VNPAY 10 27/07/2022 20:54
7 MOMO 1 27/07/2022 13:07
8 MOMO 1 27/07/2022 11:51
9 VNPAY 10 27/07/2022 10:28
10 VNPAY 9 27/07/2022 09:38