Họ và tên: Lương Yến Ly
Số báo danh: 156
Cân nặng: 59kg
Chiều cao: 175cm
Số đo ba vòng: 90-64-93
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 VNPAY 9 28/07/2022 14:22
2 VNPAY 1 28/07/2022 14:17
3 MOMO 1 28/07/2022 08:27
4 VNPAY 1 28/07/2022 03:06
5 VNPAY 3 27/07/2022 21:32
6 VNPAY 10 27/07/2022 17:25
7 VNPAY 5 27/07/2022 17:21
8 VNPAY 1 27/07/2022 14:26
9 MOMO 5 27/07/2022 11:55
10 MOMO 1 27/07/2022 11:19