Họ và tên: Đỗ Ngọc Hà
Số báo danh: 078
Năm sinh: 1988-10-16
Cân nặng: 48kg
Chiều cao: 157cm
Số đo ba vòng: 90-67-90
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 VNPAY 1 28/07/2022 15:45
2 MOMO 1 28/07/2022 14:31
3 VNPAY 1 28/07/2022 13:55
4 VNPAY 1 28/07/2022 13:21
5 VNPAY 2 28/07/2022 12:05
6 MOMO 1 28/07/2022 11:07
7 VNPAY 1 28/07/2022 10:39
8 MOMO 1 28/07/2022 10:34
9 MOMO 1 28/07/2022 10:18
10 VNPAY 4 28/07/2022 10:17