Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thương
Số báo danh: 066
Năm sinh: 1986-06-06
Cân nặng: 47kg
Chiều cao: 159cm
Số đo ba vòng: 83-63-86
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 1 27/07/2022 10:18
2 MOMO 50 27/07/2022 09:44
3 MOMO 5 27/07/2022 09:28
4 MOMO 1 27/07/2022 09:28
5 MOMO 1 27/07/2022 09:28
6 MOMO 1 27/07/2022 09:17