Họ và tên: Trần Thị Thuỳ Liên
Số báo danh: 058
Năm sinh: 1984-09-15
Cân nặng: 51kg
Chiều cao: 158cm
Số đo ba vòng: 85-58-90
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 11 28/07/2022 17:52
2 MOMO 6 28/07/2022 06:40
3 MOMO 4 28/07/2022 06:40
4 MOMO 1 28/07/2022 06:39
5 MOMO 1 28/07/2022 06:39
6 MOMO 1 28/07/2022 06:38
7 MOMO 1 28/07/2022 06:38
8 MOMO 1 28/07/2022 06:38
9 MOMO 1 28/07/2022 06:38
10 MOMO 1 28/07/2022 06:37